Nöjd-Kund-Garanti

Att köpa måleri av Måleriföretagens medlemmar är tryggt.

För konsumenter, dvs. privatpersoner som köper måleritjänster finns konsumenttjänstlagen som skydd för deras rättigheter. Men till skillnad mot vad många tror finns ingen lagstadgad garanti i konsumenttjänstlagen. 

Måleriföretagen erbjuder därför en utökad garanti på arbeten utförda av våra medlemsföretag - vår egen Nöjd-Kund-Garanti. Garantin ger kunderna trygghet och understryker våra medlemsföretags höga kvalitet.

Vad innebär garantin för dig som konsument?

» Två års garanti på utfört måleriarbete

» Opartisk besiktning

» Att eventuella fel och brister, som påvisas vid den opartiska besiktningen, blir åtgärdade av respektive medlemsföretag eller genom Nöjd-Kund-Garantins försorg.

Genom denna extra trygghet tillförsäkras kunden att ett eventuellt bristfälligt arbete åtgärdas.

Så här fungerar Nöjd-Kund-Garantin 
  1. Konsumenten påtalar fel eller brist för måleriföretaget som utfört arbetet.
  2. Kan parterna inte enas kallas en oberoende besiktningsman in.
  3. Om måleriföretaget inte följer besiktningsmannens utlåtande låter konsumenten allmänna reklamationsnämnden (ARN) besluta i frågan. Här ansvarar konsumenten för att anmälan sker i tid till ARN, vilket enligt ARN ska ske inom ett år från första gången konsument klagade till företaget, oaktat pågående hantering under Nöjd-Kund-Garantin.
  4. Måleriföretaget är enligt stadgarna tvunget att följa ARN:s beslut.
  5. Vägrar, mot förmodan, måleriföretaget att följa ARN:s beslut tas ett nytt måleriföretag in under Måleriföretagens försorg och på Måleriföretagens bekostnad Detta ersätts ända upp till en totalkostnad om två prisbasbelopp.
  6. Måleriföretagen överväger därefter om att vidta återkrav och andra åtgärder mot ursprungligt måleriföretag.

För medlemsföretag

Vad innebär Nöjd-Kund-Garantin för dig som medlemsföretag?

Hitta måleriföretag

Du får ett professionellt och seriöst utfört arbete med 2 års garanti av våra medlemsföretag

Mer information

I vårt produktblad hittar du detaljerad information om hur Nöjd-Kund-Garantin fungerar och hur du går till väga om du skulle behöva använda den. 

Produktblad Nöjd-Kund-Garanti

Relaterade blanketter 

Besiktningsbeställning

Besiktningsprotokoll

Louise Salwén
Chefsjurist / Förhandlare

Skicka e-post

010-484 95 32