Avtal 2017

Avtalsrörelsen 2017 är igång. Måleriföretagen representerar arbetsgivarna i förhandlingarna om Måleriavtalet som tecknas med Svenska Målareförbundet och tjänstemannaavtalet med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Avtalen löper ut den 30 april 2017.

Måleriföretagen vill ha ett flexibelt avtal där medarbetarna sätts i centrum och företagets egna förutsättningar styr hur avtalet tillämpas. Målet är lönsamma företag och trygga nöjda medarbetare!

På vår avtalssida kan du följa utvecklingen i Avtalsrörelsen 2017 och ta det av nyheter och annan viktig information. Sidan uppdateras löpande.


Arkiv för avtalsinformationsutskick till medlemmar hittar du här >>

 

Senaste nytt

2017-05-29
Tjänstemannaavtalen klara

Vi har idag tecknat avtal med tjänstemannaförbunden, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer.

Det traditionella löneavtalet med Unionen är det enda som är siffersatt och det håller sig inom det av industrin satta märket på 6,5 procent.

Avtalsperioden löper mellan 1 maj 2017 och 30 april 2020. Detta innebär att löneökningarna för maj månad utbetalas retroaktivt vid nästa löneutbetalning.

Mer information hittar du här2017-05-22

Nya löner och allmänna avtal 1 maj 2017- 30 april 2020
Materialarbetare
Rostskyddsmålare
Lärlingar
Servicearbetare
Garantilön och individuell tidlön Målare
Undertecknad hemsställan
Retroaktiv lön


Mer information hittar du här

2017-05-20

Pressmeddelande: Måleriföretagen tackar ja till medlarnas bud
Igår kväll lämnade medlarna på måleriområdet ett bud till parterna. Budet är i princip ett rent lönebud inom ramen för det så kallade märket men utan andra förändringar. Måleriföretagen väljer, trots avsaknaden av andra förändringar än lönevillkoren i kollektivavtalet, att tacka ja till medlarnas bud. Därmed är ett nytt treårigt kollektivavtal klart för måleribranschen. 

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

2017-05-18

Spegellockout från Måleriföretagen, efter det nya varslet från Målareförbundet
Som en konsekvens av att Målareförbundet igår vidtog ytterligare en stridsåtgärd har Måleriföretagen tagit beslutet att varsla om spegellockout. Detta som ett direkt svar på Svenska Målareförbundets nya stridsåtgärd. Spegellockouten är en neutraliseringsåtgärd för det företag som redan omfattas av varsel och innebär ingen upptrappning av konflikten.
Se varslet här

2017-05-17

Uttökat varsel från Svenska Målareförbundet
Ytterligare varsel från Svenska MålareförbundetSvenska Målareförbundet väljer idag att ytterligare trappa upp konflikten i måleribranschen, genom att lägga ännu ett varsel om stridsåtgärder, per den 30 maj.
Se varslet här.

 

2017-05-17
Spegellockout från Måleriföretagen, efter nytt varsel från Målareförbundet
Som en konsekvens av att Målareförbundet idag har vidtagit ytterligare en stridsåtgärd så har vi på Måleriföretagen tagit beslut om att varsla om spegellockout. Detta som ett direkt svar på Svenska Målareförbundets nya stridsåtgärd.

Spegellockouten är en neutraliseringsåtgärd för det företag som redan omfattas av varsel och innebär ingen upptrappning av konflikten. Lockouten omfattar enbart arbete som utförs av Svenska Målareförbundets medlemmar på det företag som omfattas av Målareförbundets eget varsel. Genom spegellockouten får Måleriföretagen möjlighet att behålla viss kontroll över processen. Måleriföretagen tar i och med lockouten över det primära ansvaret för att bevilja dispens för de arbeten som omfattas av lockouten. Dispens från lockouten kommer att ges för arbeten som påtagligt påverkar verksamheten inom särskilt samhällsviktiga funktioner som vård, äldreomsorg, barnomsorg, skola samt känslig produktion främst inom den exporterande konkurrensutsatta industrin.
Se varslet här 

Måleriföretagens spegellockout2017-05-17
Ytterligare varsel från Svenska Målareförbundet
Svenska Målareförbundet väljer idag att ytterligare trappa upp konflikten i måleribranschen, genom att lägga ännu ett varsel om stridsåtgärder, per den 30 maj. Se varslet här

2017-05-17
Pressmeddelande: Spegellockout från Måleriföretagen
Arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen varslar åter igen om spegellockout. Spegellockouten är ett direkt svar på Svenska Målareförbundets stridsåtgärder med ett omfattande varsel om strejk och blockad. Målareförbundets andra varsel berör 16 hela företag och ytterligare 3 arbetsplatser över hela landet. Läs pressmeddelandet i sin helhet här

Uttagna objekt andra varslet från Svenska Målareförbundet

2017-05-16

Utvidgat varsel från Svenska Målareförbundet

Svenska Målareförbundet har i eftermiddag varslat om ytterligare stridsåtgärder, per den 29 maj. Vi på Måleriföretagen anser givetvis att det är anmärkningsvärt att Målareförbundet väljer att trappa upp konflikten mitt under det medlingsarbete som just nu pågår. Under morgondagen kommer vi att genomföra telefonmöten där vi informerar dig som medlem mer i detalj kring det nya varslet, information om tider för detta återkommer vi med imorgon. Varslet i sin helhet ser du i den bifogade filen.

2017-05-12
Medlare Anders Forsberg och Inger Jonasdotter är nu utsedda och förordnade i målerikonflikten. De börjar sitt arbete nu på måndag den 15 maj.

2017-05-11
Måleriföretagen spegellockoutar efter varsel från Målareförbundet
Arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen har beslutat att varsla om spegellockout från den 22 maj  klockan 10.00. Spegellockouten är ett direkt svar på Svenska Målareförbundets stridsåtgärder med ett omfattande varsel om strejk och blockad. Målareförbundets varsel berör minst 500 arbetsplatser och två hela företag som helt får stänga sin verksamhet.
Läs pressmeddelandet i sin helhet här

2017-05-11

Tanklöst varsel från Målareförbundet
Efter att ha förhandlat intensivt sedan den 18 april har Svenska Målareförbundet idag varslat om konflikt gällande måleriavtalet. Detta trots att Måleriföretagen redan tidigt i förhandlingarna släppt sitt yrkande om en arbetsgrupp avseende debitering av mätningsavgifter samt presenterat flertalet bud som ligger väl i linje med vad Målarförbundet vill ha. Målareförbundet väljer nu att rikta sitt varsel mot bl.a. Måleriföretagens yrkande om en mer flexibel arbetstidsförläggning, något som i själva verket skulle gynna medarbetarna.
Läs pressmeddelandet sin helhet här

Måleriföretagen komplettering till bud 2017-05-06 sam 05-08 gällande Måleriavtalet

Svenska Målareförbundets varsel i sin helhet

2017-05-08
Förhandlingar pågår
Förhandlingarna med Svenska Målareförbundet gällande måleriavtalet fortsätter. Klockan 16.00 idag överlämnade vi ett nytt bud. Vi inväntar nu återkoppling från Målareförbundet.

 

2017-05-07
Målareförbundet säger upp måleriavtalet - och hotar med konflikt

Efter långa och intensiva förhandlingar med Svenska Målareförbundet presenterade Måleriföretagen igår kväll ännu ett bud gällande måleriavtalet. Trots att budet är väl avvägt, och innehåller en rad fördelar för Målareförbundets medlemmar, väljer Målareförbundet nu att säga upp det nuvarande avtalet. Målareförbundets agerande innebär att måleribranschen nu är ett steg närmare potentiell konflikt.  
Läs hela nyheten här 

2017-05-06
Förhandlingar med Svenska Målreförbundet pågår

Måleriföretagen har ikväll överlämnat ett nytt bud, och vi inväntar förbundets svar på detta under morgondagen.

2017-05-04
Förhandlingar gällande måleriavtalet återupptas
Idag återupptar Måleriföretagen och Målareförbundet förhandlingarna rörande Måleriavtalet. Detta efter att parterna sedan i lördags haft paus i förhandlingarna.

Läs hela nyheten här 2017-05-04
Nytt Byggavtal klart mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads
Sveriges Byggindustrier och Byggnads har idag träffat ett nytt avtal inom ramen för industrins märke på 6,5 procent över tre år. Det nya avtalet innehåller bland annat utökade arbetstidsregler för att skapa bättre flexibilitet. Parterna har kommit överens om en yrkesintroduktion och en ny praktikanställning för att underlätta för personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden att få anställning i byggbranschen.

Läs hela pressmeddelandet här

2017-04-29
Paus i förhandlingarn för måleriavtalet
Målareförbundet begärde idag paus i förhandlingarna med Måleriföretagen. Målareförbundet har också förkastat det bud som Måleriföretagen överlämnade under gårdagen. I nuläget finns inget bestämt datum för när förhandlingarna kommer att återupptas.

- Bägge parter behöver mer tid med sin respektive delegation. I årets förhandlingar har det funnits en gemensam vilja att få till ett bra kollektivavtal för bägge parter och vi anser att vi har kommit en bra bit på väg. Men Målareförbundet upplever att det finns felaktigheter i underlaget som naturligtvis måste utredas vidare. Vår förhoppning och ambition är fortfarande att vi ska kunna nå en överenskommelse som bägge parter ska kunna ställa sig bakom, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen.

Nuvarande avtal löper ut den 30 april. Det gamla avtalet gäller tills dess att ett nytt avtal tecknas.          


2017-04-28
Förhandlingarna fortsätter imorgon
Måleriföretagen har idag överlämnat ett bud till Svenska Målareförbundet gällande måleriavtalet. Parterna träffas igen imorgon, lördag, kl 09.00 på Skeppsbron för att fortsätta förhandlingarna.  


2017-04-28
Måleriföretagen överlämnar bud till Svenska Målareförbundet
Hela vår förhandlingsdelegation är på plats sedan i måndags, och efter en lång och grundlig förhandlingsperiod har vi nu inlett slutförhandlingar. Under eftermiddagen kommer Måleriföretagen att överlämna ett bud till Svenska Målareförbundet. För att nå en uppgörelse måste budet bestå av ett innehåll som kan accepteras av bägge parter. En förhandling är ett givande och tagande, och målet är naturligtvis att bägge parter ska gå ut som vinnare. Det bud vi nu överlämnar till Målareförbundet är därför väl avvägt för bägge parter. Nu hoppas vi att Målareförbundet vill ta sitt ansvar och knyta en överenskommelse kring ett avtal som gynnar hela måleribranschen. 
Läs hela nyheten här

2017-04-11
Nytt tjänstemannaavtal klart inom byggsektorn
Sveriges Byggindustrier och samtliga tre tjänstemannaförbund, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen har idag träffat ett treårigt kollektivavtal som gäller fram 2020. Det siffersatta avtalet med Unionen är inom ramen för industrins märke på 6,5 procent över tre år. 
Läs hela pressmddelandet här

 

2017-04-06
LO måste ta ansvar för att märket håller
Läs hela artikeln från Svenskt Näringsliv här

2017-03-31
Märket satt i avtalsrölsen
Idag har parterna inom industrin kommit överens om ett avtal. Därmed har de satt märket för årets avtalsrörelse. Det säger Svenskt Näringslivs vice VD Peter Jeppsson i en kommentar till dagens avtal.
Läs hela artikeln här

2017-03-30
Livspusslet - en viktig fråga för jämställdhet!
2017-års avtalsförhandlingar intensifieras nu. Fjolårets avtalsrörelse, som slutade i en stor konflikt, var inget som förde måleribranschen framåt. Ambitionen från oss på Måleriföretagen är därför att vi i år ska kunna genomföra ett antal nödvändiga förändringar i vårt kollektivavtal, som gynnar våra medlemmar såväl som måleribranschen i sin helhet.
Läs mer här


2017-03-15
Idag träffas Måleriföretagens förhandlingsdelegation.
Ett flertal förhandlingstillfällen är inbokade med Målareförbudet fram till den 30 april då avtalet löper ut. Se kaledarium för exakta datam.


2017-03-08
Idag träffas förhandlingsledningarna för Måleriföretagen och Målareförbundet för att inleda förhandlingarna.

2017-02-22
Sammanfattning av läget i avtalsrörelsen
Webbsänd intervju med representanter från Måleriföretagens förhandlingsdelegation som berättar om läget i avtalsrörelsen och ger en bakgrund till Måleriföretagens yrkanden. Medverkar gör Stefan Olsson, förhandlingsordförande och Björn Hellman,vd.

 

 

 

2017-02-22
Måleriföretagens huvudyrkanden till Svenska Målareförbundet
Måleriföretagens huvudyrkanden

2017-02-21
Debattartikel i tidningen Arbetet
Vi vill stärka kollektivavtalens ställning

 

2017-02-14
Avtalskrav växlade med Tjänstemannafacken
Måleriföretagen har idag, tillsammans med EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Plåt & Ventföretagen och VVS Företagen, överlämnat våra avtalskrav till Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Yrkanden från arbetsgivarna
Yrkanden från Ledarna
Yrkanden från Sveriges Ingenjörer
Yrkanden från Unionen

 

2017-02-09
Vi har idag tagit emot Målareförbundets yrkanden

Förhandlingsledningens kommentar till yrkandena

Huvudyrkanden från Målareförbundet
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

2017-01-26
Sveriges Byggindustrier och Byggnads har utväxlat yrkanden     

2017-01-23
Datum för avtalsväxling fastslaget
Målareförbundet kommer att överlämna sina yrkanden till Måleriföretagen den 9 februari. Måleriföretagen kommer i sin tur att överlämna våra yrkanden den 22 februari.

2017-01-02
Begäran om förhandling från Svenska Målareförbundet 

2016-12-21
Industrin har utväxlat avtalskrav

Avtal 2017 på Twitter

Hur funkar märket?

Måleriföretagen kommer att följa det s.k. ”märket". Det innebär att det första kollektivavtalet som förhandlas fram på den privata arbetsmarknaden är Industriavtalet och villkoren i detta avtal, framförallt gällande lön, blir ett riktmärke för övriga parter på arbetsmarknaden. Detta för att värna svensk industris exportkraft och säkerställa en positiv välståndsutveckling i Sverige.

Se filmen från Arbetsmarknadsnytt:

Såhär vill vi stärka kollektivavtalens ställning

Vår syn på kollektivavtalet

Måleriföretagens utgångspunkt är att det är viktigt att bibehålla kollektivavtalet. Kollektivavtal slutna av seriösa parter är bra för Sverige – och de som omfattas. Och ju fler företag som ansluter sig desto starkare står sig avtalet. Men ett kollektivavtal ska vara en konkurrensfördel snarare än en belastning. Och varje företag måste få möjlighet att utvecklas efter egna förutsättningar.
Måleriföretagens långsiktiga mål är att ha tidsenliga och konkurrenskraftiga kollektivavtal som är anpassade till de nya förhållanden som råder på marknaden och väl förankrade i den verklighet som måleriföretagen faktiskt verkar i idag. Ett tidsenligt och konkurrenskraftigt kollektivavtal som gynnar både arbetsgivare och deras medarbetare i arbetet med att utveckla framgångsrika och långsiktigt lönsamma företag.

Omvärldsbevakning

www.avtalssajten.se
Webbplats om Avtal 2017

Arbetsmarknadsnytt
Svenskt Näringslivs nyhetsportal med fokus på Avtal 2017

www.mi.se
Medlingsinstitutet om avtalsrörelsen

Lag och Avtal
Senaste nytt från avtalsrörelsen

Frågor och svar om strejk