Bakgrund

Branschen

Ett genomsnittligt måleriföretag har 4 anställda. Bland Måleriföretagens medlemmar är siffran något högre, ett genomsnittligt medlemsföretag har 7 anställda. Det betyder att företagaren är både hantverkare och entreprenör. Man målar på dagarna och sköter administrationen på kvällarna.

Måleribranschen är personaltät och är i någon mån en tjänstesektor. Ett måleriföretag har 70 – 80 % av sina kostnader i personalen och det är i hög utsträckning personalen som representerar företagets värde.

Fram till 2000-talet kunde den svenska byggsektorn till stora delar ses som en inhemsk industri utan internationell konkurrens. Så är det inte längre. Byggsektorn har blivit alltmer marknadsstyrd och måleribranschen lever med ett hårt förändringstryck. Med ROT-avdraget har privatmarknaden exploderat och utgör nu mer än 15 % av marknaden. 

Avtalet

Det finns ca 11 000 målare som omfattas av måleribranschens kollektivavtal, och ungefär 2 500 företag.

Avtalet har sina rötter i 1930-talet och är drygt 160 sidor tjock.  Dessvärre har inte allt innehåll anpassats till modern tid och vissa delar av innehållet är skrivet för en svunnen tid.

Modernisering

Det viktigaste vi kan göra för måleribranschen är att skapa goda förutsättningar. Måleriföretagens mål med kollektivavtalet är att stötta företagen och ge trygghet åt medarbetarna.

Vi menar att avtalet ska vara så modernt och flexibelt att kollektivavtalsbundna företag har goda möjligheter att konkurrera på sin marknad. Avtalet ska också rikta ljuset på medarbetarna och se till att de får trygga arbetsplatser och anställningar. En riktigt bra målare ska också ha möjlighet att tjäna riktigt bra.

För Måleriföretagen är det företaget och medarbetaren som står i fokus, inte Måleriföretagens som organisation eller Målareförbundet.

Om kollektivavtalet ska fortsätta att värva nya företag och därmed omfatta fler målare måste det moderniseras. Ett modernt avtal har alla möjligheter att överleva. Måleriföretagens mål är att kollektivavtalet ska vara en konkurrensfördel för seriösa företagare.