Kalendarium

Måleriavtalet (kalendariet uppdateras löpande)

2 januari
Svenska Målareförbundet begär förhandling om Måleriavtalet.

18 januari
Möte mellan Måleriföretagen i Sveriges förhandlingsledning och Svenska Målareförbundets förhandlingsledning

19 januari 
Möte mellan arbetsgivarförbunden inom bygg- och installationssektorn och facken inom 6F

26 januari
Första parterna inom byggsektorn växlar yrkanden (Sveriges Byggindustrier och Byggnads)

6 februari
Måleriföretagen i Sveriges förhandlingsdelegation sammanträder

9 februari
Svenska Målareförbundet överlämnar sina yrkanden till Måleriföretagen i Sverige. 

21 februari
Måleriföretagen i Sveriges förhandlingsdelegation sammanträder

22 februari
Medlingsinstitutets årskonferens

22 februari 
Måleriföretagen i Sverige överlämnar sina yrkanden till Målareförbundet 

27 mars
Förhandlingsledningen från Målareförbundet och Måleriföretagen träffas

8 mars
Förhandlingsledningen från Målareförbundet och Måleriföretagen träffas

14-15 mars 
Måleriföretagen i Sveriges förhandlingsdelegation sammanträder

16 mars
Sista parterna inom byggsektorn växlar yrkanden (PLR och byggnads)

20 mars
Förhandlingsledningen från Målareförbundet och Måleriföretagen träffas

7 april
Förhandlingsledningen från Målareförbundet och Måleriföretagen träffas

12 april 

Förhandlingsledningen från Målareförbundet och Måleriföretagen träffas

18 - 19 april
Realförhandlingar (förhandlingsdelegationen på plats)

24 - 30 april
Förhandlingsdelegationerna inom måleriet samlas för slutförhandlingar

30 april
Nuvarande kollektivavtal löper ut.

29 maj 
Informationsmöte om Avtal 2017 på Scandic Luleå 07:30
Informationsmöte om Avtal 2017 på Scandic Skellefteå 12:00

30 maj
Informationsmöte om Avtal 2017 på Scandic Segevång i Malmö 10:00

31 maj
Informationsmöte om Avtal2017 på Scandic Växjö 10:00

1 juni
Informationsmöte om Avtal2017 på Scandic Sollentuna 07:30
Informationsmöte på Clarion Hotell Gillet i Uppsala 12:45
Informationsmöte på Scandic Grand Örebro 11:00

2 juni
Informationsmöte om Avtal 2017 i Göteborg. Scandic Mölndal 10:30 

 

Tjänstemannaavtalet

14 februari
Parterna på tjänstemannasidan byter avtalskrav. 

30 april
Nuvarande kollektivavtal löper ut. Under förutsättning att ingen part sagt upp avtalet så förlängs det gamla kollektivavtalet med 7 dagar löpande