Lägesrapport avtal 2020 - efter den 30 april

Coronaviruset har påverkat en hel värld och orsakat ett extraordinärt läge. På grund av detta skjuts årets avtalsrörelse på framtiden. Nedan finner du information för vad som gäller de kollektivavtal som Måleriföretagen tecknar.

Måleriavtalet

Avtalsperioden för Måleriavtalet löpte ut den 30 april 2020. Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet har ännu inte nått en överenskommelse om prolongering, det vill säga en förlängning, av nuvarande avtal. Det innebär att rådande kollektivavtal löper med befintliga villkor med en uppsägningstid på sju dagar. Förhandlingar pågår för att nå fram till en överenskommelse.

Tjänstemannaavtalet

Tjänstemannaavtalet löpte ut den 30 april 2020. Måleriföretagen har enats med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer om att prolongera Tjänstemannaavtalet till och med den 30 november 2020. Prolongeringen innebär att rådande villkor för Tjänstemannaavtalet gäller tills vidare.