Måleriavtalet 2020

Avtalsförhandlingarna med fackförbundet Målarna inleddes vecka 42. Parterna kommer att förhandla utan att stridsåtgärder kan vidtas fram till den 15 november.

Måleriföretagen i Sverige har cirka 1 200 medlemsföretag med cirka 12 000 anställda. Medlemsföretagen representerar 85 procent av alla anställa i måleribranschen.

Måleriföretagen i Sveriges övergripande och branschspecifika målsättning för avtalsrörelsen 2020, när det gäller Måleriavtalet och dess kompletterande kollektivavtal, är att säkra måleribranschen tillväxt och stärka företagens konkurrenskraft på sikt.

Måleriföretagens önskan och förhoppning är att avtalsförhandlingarna 2020 ska präglas av ett konstruktivt och lösningsorienterat samarbete mellan parterna.

Yrkanden

Parternas yrkanden hittar ni här.

MÅLERIAVTALET
Camilla Hedström

Skicka e-post

010-48 49 560