Så går en avtalsrörelse till!

De flesta kollektivavtal gäller under en begränsad tid. När avtalen har löpt ut är det dags att förhandla fram nya kollektivavtal. Nuvarande kollektivavtal inom bygg- och installationssektorn löper under våren 2020. Då lägger respektive arbetsgivarorganisation och fackförbund fram yrkanden, det vill säga vilka förändringar man vill se i avtalen. Under avtalsrörelsen förhandlar sedan parterna fram nya kollektivavtal för en mängd medarbetare i svenska företag och offentlig verksamhet.

Förhandlingarna inleds när parterna har presenterat sina respektive krav. Vanligen krävs det flera förhandlingsomgångar innan parterna har kommit överens om nya kollektivavtal.