Tjänstemannaavtalet 2020

Avtalsförhandlingarna på tjänstemannaområdet inleddes den 18 februari då parterna växlade yrkanden. Tjänstemannaavtalen löper ut den 30 april.

Måleriföretagens medlemmar sysselsätter ca 700 tjänstemän. Tjänstemännens anställnings- och lönevillkor regleras i Tjänstemannaavtalet. Tjänstemannaavtalet gäller gemensamt för Måleriföretagen i Sverige, Installatörsföretagen, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna och Plåt & Ventföretagen.  Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörerna är de fackliga parterna i Tjänstemannaavtalet.

Måleriföretagen samförhandlar med övriga arbetsgivarorganisationer. Tjänstemannafacken samförhandlar om de allmänna anställningsvillkoren med arbetsgivarna, men har separata löneavtal. Tjänstefackens och Måleriföretagens avtalskrav kommer att redovisas nedan.

Avtalsperioden som följde efter 2017 års avtal har präglats av ett konstruktivt och lösningsorienterat samarbete mellan parterna. Det är vår önskan och förhoppning att avtalsrörelsen 2020 och det fortsatta arbetet efter detta bedrivs på samma sätt, så att diskussioner och förhandlingar hålls i god och pragmatisk anda med båda parternas bästa för ögonen

Vi vill i årets avtalsrörelse fortsätta arbetet med att skapa enklare och tydligare kollektivavtal som förbättrar medlemsföretagens konkurrenskraft och som därmed leder till tryggade anställningar.

Yrkanden
Parternas yrkanden hittar ni här.