10
OKT

Inspirationsföreläsning med Björn Kumlin

Park Inn Uppsala, kl 16:00 – 17:30

Region Mitt, inspirationsföreläsning med Björn Kumlin