2
DEC

Telefonutbildning: Uppsägning på grund av arbetsbrist

kl 11:00

På telefonkursen går vi igenom vad du behöver tänka på när det gäller arbetsbrist, såsom arbetsgivarens skyldighet att förhandla med den fackliga motparten innan någon sägs upp, arbetsgivarens omplaceringsskyldighet, turordningsreglerna, uppsägningstider, uppsägningsbesked och företrädesrätt till återanställning samt arbetsgivarens skyldighet att varsla arbetsförmedlingen att det är uppsägningar på gång.

Kursen ges kl 11:00 och kl 14:00. 

Ansvarig för genomförandet är rådgivare Pia Turtiainen.