28
MAJ

Styrelsemöte region Skåne

kl 13:00

Styrelsemöte region Skåne, planering av verksamhet 2020-202.

Torsdag 28 maj kl. 13:00 – 15:00. Plats: Kanalcaféen, Köpenhamn

Ansvarig är Jonas Lindberg.