18
SEP

Telefonutbildning: Riskbedömning vid Covid-19

kl 11:00

Coronaviruset är fortsatt en av många risker som arbetsgivare måste hantera i sina riskbedömningar. Att bedöma risker är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet för att ingen ska bli sjuk, skadad eller förolyckas på jobbet. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att risker i verksamheten undersöks, bedöms och åtgärdas. På den här telefonkursen sammanfattar vi de viktigaste delarna i systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på riskbedömning kring coronaviruset och covid-19.

Kursen ges vid två tillfällen samma dag, klockan 11.00 och klockan 14.00.

Mötesledare och ansvarig för genomförandet är rådgivare Carola Nilsson.