14
APR

Medlemsmöte Norr (Luleå)

kl 10:30

Medlemsmöte Norr (Luleå) 10.30-12.00. Digitalt möte via Teams. 

På grund av pandemin så kommer vi även under våren att bjuda in till digitala medlemsträffar via teams med möjlighet att ringa in eller koppla upp sig.

Tema för träffen kommer att vara nyanställning och företrädesrätt till återanställning.

Tid för allmän information från Måleriföretagen samt möjlighet att lyfta övriga frågor och funderingar kommer att finnas.