15
APR

Telefonutbildning: Organisatorisk och social arbetsmiljö

kl 11:00

På telefonkursen går vi igenom de grundläggande delarna i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) Den reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Vi reder ut begreppen samt ger en vägledning kring hur du som arbetsgivare implementerar organisatoriska och sociala faktorer i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Mötesledare och ansvarig för genomförandet är rådgivare Carola Nilsson.