11
FEB

Telefonutbildning: Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

kl 11:00

Begreppet rehabiliteringsansvar känns ofta stort och svårt. När ska jag som arbetsgivare påbörja rehabilitering och vem har egentligen ansvaret? Vilka är det som ska delta i rehabiliteringsprocessen och vad ska göras inom den ramen. Under kursen går vi igenom vilka lagar som reglerar rehabiliteringsarbetet, vad du som arbetsgivare behöver göra, samt den anställdes, fackets och försäkringskassans roll och ansvar. Vi kommer också att diskutera rehabiliteringskedjans olika delar samt ekonomiska stöd du som arbetsgivare kan ansöka om. Avslutningsvis går vi igenom när och hur ni kan sägas ha uppfyllt kraven för rehabilitering och vad som krävs för saklig grund vid uppsägning.

Ansvarig för genomförandet är rådgivare Carola Nilsson.