14
JAN

Telefonutbildning: Kort om korttidspermittering

kl 13:00

Med anledning av effekterna av coronavirusets spridning har regeringen beslutat om ett nytt system för korttidspermitteringar. Syftet med den här kursen är att redogöra för vad som gäller kring korttidspermittering. Detta så att du som företagare vet vilka arbetstagare som kan korttidspermitteras, när du kan ansöka om stöd från staten för att täcka delar av kostnaden och vilka regler som finns kring det nya systemet om korttidspermittering.

Mötesledare och ansvarig för genomförandet är rådgivare Hugo Anderson.