10
MAR

Medlemsmöte Sydost (Kalmar)

kl 10:30

Vi vill inte att pandemin ska vara ett hinder för regionens medlemmar att få kompetensutveckling och nätverkande, och bjuder därför in till medlemsmöte. 

Temat för medlemsmötet är ”Kort om regler vid sjukfrånvaro”. Vi går igenom olika begrepp och deras innebörd, ex karensavdrag, sjuklöneperiod, återinsjuknande och sjuklön vid pågående ackord. Utbildningen hålls av Måleriföretagens rådgivare Pia Turtiainen. Utrymme kommer även att finnas för ”senaste nytt”. Med hänsyn till myndigheternas rekommendationer kommer utbildningen att hållas per telefon med möjlighet att alternativt vara med digitalt. 

Tid: 10:30 - 12:00.