23
MAR

Telefonutbildning: Att läsa en ackordsräkning

kl 11:00

Under telefonutbildningen går vi igenom hur en ackordsräkning ska tolkas. Kursen riktar sig till de som inte är vana att läsa en ackordsräkning.

Mötesledare och ansvarig för genomförandet är rådgivare Stephan Edwinsson.