26
OKT

Telefonutbildning: Uppsägning på grund av arbetsbrist

kl 11:00

Är höstens arbetsingång oviss eller vet du som arbetsgivare redan nu att det eventuellt kommer att finnas risk för nedskärningar? 

På telefonkursen går vi igenom vad du behöver tänka på när det gäller uppsägning på grund av arbetsbrist. Vi tar upp arbetsgivarens skyldighet att förhandla med den fackliga motparten innan någon sägs upp, arbetsgivarens omplaceringsskyldighet, turordningsreglerna, uppsägningstider, uppsägningsbesked och företrädesrätt till återanställning samt arbetsgivarens skyldighet att varsla arbetsförmedlingen att det är uppsägningar på gång.

Kursen ges onsdagen den 26 oktober vid två tillfällen – klockan 11.00 och klockan 14.00