28
JAN

Kongress 2022

kl 09:00 – 11:00

På grund av rådande läge och gällande restriktioner kommer Måleriföretagens kongressförhandlingar hållas digitalt via Teams kl. 09.00 den 28 januari 2022.