14
JUN

Telefonutbildning: Tips för hantering av misskötsamhet hos anställda

kl 11:00

En anställning innefattar rättigheter och skyldigheter både för arbetsgivaren och för den anställde. Om den anställde inte uppfyller sina skyldigheter är det en misskötsamhet. Misskötsamhet finns i många varianter, en del allvarliga och en del mindre allvarliga. All form av misskötsamhet hos en anställd bör dock hanteras av arbetsgivaren. Under kursen pratar vi om vad misskötsamhet är och hur du som arbetsgivare bör hantera situationen.

Mötesledare och ansvarig för genomförandet är rådgivare Caroline Lundegard.