Entreprenadjuridik - Grund

Måleriföretagens medlemmar kan delta i Byggföretagens utbildning i entreprenadjuridik för bygg- och anläggningsentreprenörer som erbjuds via Byggbranschens Utbildningscenter.

Genom grundkursen får kursdeltagarna grundläggande entreprenadjuridiska kunskaper för att kunna bevaka sitt företags rättigheter och skyldigheter. Utbildningens tyngdpunkt ligger på de viktigaste bestämmelserna i AB 04.

En översiktlig genomgång kommer även göras vad gäller ABT 06 samt utvalda bestämmelser i underentreprenadavtalen AB-U 07 och ABT-U 07. 

Mer information om kursen, kursdatum och kursanmälan finns på Byggbranschens Utbildningscenter.

Måleriföretagen i Sveriges medlemmar erhåller 10% rabatt på kursavgiften. För att erhålla medlemsrabatten, ange i kursanmälan att du är medlem i Måleriföretagen i Sverige.