Nätverk för hållbarhetsfrågor

Bygg- och anläggningssektorn står idag för ungefär en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp vilket gör byggande och underhåll av bostäder, kontor, vägar och annan infrastruktur till det samhällsbehov med absolut störst klimatpåverkan. Måleriföretagen har därför startat ett nätverk för hållbarhetsfrågor med representanter från några av föreningens större medlemsföretag där måleribranschens hållbarhetsutmaningar diskuteras.

Fokus för nätverket ligger i första hand på den färdplan för fossilfri konkurrenskraft som tagits fram för Bygg- och anläggningssektorn och 21 andra branscher, samt hur Måleriföretagens medlemmar kan bidra till det arbete som beskrivs däri.