Räkna ut din medlemsavgift

I räknesnurran kan du göra en beräkning av kostnaden för medlemskap för ditt företag. Beloppet som visas är exklusive moms.

Den rörliga delen av medlems- och serviceavgiften till Måleriföretagen baseras på total lönesumma för föregående år och antal anställda.

Den regionala avgiften kan variera något.

Är du enmansföretag - ange lönesumma och 0 antal anställda för att få din medlemsavgift beräknad.

På medlemsfakturor baseras beloppen på de belopp som företaget rapporterat in till Svenskt Näringsliv. Kontakta gärna någon av våra projektledare om du har några frågor kring medlemskapet.

Beräkna medlemsavgift

Din medlemsavgift är beräknad till

Rabatter och kostnadsfördelar
Medlemmar i Måleriföretagen betalar ingen direkt avgift till Svenska Målareförbundet för att ha ett kollektivavtal. Våra medlemmar behöver med andra ord inte betala en hängavtalsavgift, för närvarande ca 2 800 kr/år. Detta är något som ett företag som vill ha kollektivavtal men inte vill vara medlem hos oss måste göra.

Våra medlemsföretag får också rabatt hos FORA på premier och försäkringsavgifter. Detta innebär en kostnadsbesparing för Måleriföretagens medlemmar som dock inte syns på vår faktura med medlemsavgiften.

Kostnadsexempel - ett företag i Stockholm med tre anställda

Exempel 1. Företag i Stockholm med tre anställda som har hängavtal
Kostnad för:
Hängavtal: 2 800 kronor
Försäkringspremie: 5 517 kronor
Total kostnad: 8 317 kronor/år

Exempel 2. Företag i Stockholm med tre anställda som är medlem i Måleriföretagen

Kostnad för:
Medlemskap: 10 801 kronor
Försäkringspremier: 2 378 kronor
Total kostnad: 13 179 kronor/år

Utöver rabatter på försäkringspremier får medlemmar i Måleriföretagen bland annat kostnadsfri juridisk rådgivning i arbetsrättsliga frågor och förhandlingsstöd. Läs mer om våra medlemsförmåner här.

Erling Zandfeld
Projektledare/Kontaktperson medlemskap

erling.zandfeld@maleriforetagen.se

010 48 49 532

Tina Engelin
Projektledare/Kontaktperson medlemskap

tina.engelin@maleriforetagen.se

010-48 49 533