Kollektivavtalade försäkringar

Som medlem i Måleriföretagen i Sverige ansluter du dig till flera olika kollektivavtal. Kollektivavtalen är överenskommelser med fackförbunden Svenska Målareförbundet, Unionen, Ledarna och Sveriges ingenjörer som reglerar vilka förhållanden som gäller mellan arbetsgivaren och arbetstagaren på arbetsplatsen. Skyldigheten att följa avtalen börjar direkt då man blivit medlem Måleriföretagen och Svenskt Näringsliv*.

Enligt kollektivavtalen ska försäkringar för företagets anställda tecknas hos FORA (för arbetare) och hos Collectum (för tjänstemän).  Det är arbetsgivarens ansvar att se till att de kollektivavtalsfästa försäkringarna tecknas för alla sina anställda med undantag för VD och ägare. Det försäkringsavtal som tecknas gäller retroaktivt från och med den dagen som kollektivavtalet blev gällande för företaget.

Måleriföretagen i Sverige är sedan 1 januari 2015 en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv, vilket ger våra medlemmar ett dubbelt medlemskap - hos Måleriföretagen i Sverige och i Svensk Näringsliv.

För arbetare, som tecknar försäkringarna via Fora, ingår bland annat Omställningsförsäkringen. Omställningsförsäkringen kostar 0,3 % av lönesumman när företaget är medlemmar inom en arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv. Utan medlemskap är kostnaden för Omställningsförsäkringen 0,6 %. Skillnaden på 0,3% kan sägas vara en rabatt på grund av medlemskap inom Svenskt Näringsliv.

Mer om de kollektivavtalade försäkringarna och hur du tecknar tjänstepension hittar du på Avtalats hemsida