Asbest

Asbest blev förbjudet att använda i Sverige år 1982 då det framkommit att det är stora hälsorisker med asbestfibrer i luft. Bundna i materialet utgör de emellertid inga hälsorisker. 

Under senaste året har det framkommit att det har använts asbest i fönsterkitt som är äldre än 1982. Hur stor andel av fönster från den tiden som har kitt innehållande asbest går inte att fastställa. Tidigare prover visade ingen förekomst medan nya prover visar en förekomst av asbest på 10-15 procent.

Asbest har i större omfattning använts i andra byggprodukter varför Arbetsmiljöverket tidigt tog fram anvisningar för hantering av asbesthaltiga material och vilka gränsvärden som kan tillåtas.

Glasbranschföreningen och Byggnads har tillsammans undersökt förekomsten av asbest i gammalt fönsterkitt. 45 fönsterkittsprover från hela landet har skickats på analys och det har visat sig att 7 av proverna innehåller asbest. Information om vad som gäller kring arbete där asbest kan förekomma finns i informationsbladet nedan.

Mer information om förekomsten av asbest i fönsterkitt kommer att tas fram. Vi kommer att hålla er löpande uppdaterade i frågan. 

För frågor och mer information kontakta arbetsmiljöansvarig Thomas Lundsten på tel 0770-93 90 61 alt. thomas.lundsten@maleriforetagen.se

Informationsblad gällande asbest i gammalt fönsterkitt (inloggning krävs)

Jouren för arbetsgivarfrågor

Har du ytterligare frågor kontakta vår jour för arbetsgivarfrågor.

010 - 48 49 590
Mån - Fre 08.00 - 16.00

eller på mejl på adress jouren@maleriforetagen.se

Kom ihåg att skriva dina kontaktuppgifter i mejlet.

Gäller det grundläggande frågor om entreprenadjuridik, ring vår växel 010 48 49 500.