Asbest

Asbest blev förbjudet att använda i Sverige år 1982 då det framkommit att det är stora hälsorisker med asbestfibrer i luft. Bundna i materialet utgör de emellertid inga hälsorisker. 

Under senaste året har det framkommit att det har använts asbest i fönsterkitt som är äldre än 1982. Hur stor andel av fönster från den tiden som har kitt innehållande asbest går inte att fastställa. Tidigare prover visade ingen förekomst medan nya prover visar en förekomst av asbest på 10-15 procent.

Asbest har i större omfattning använts i andra byggprodukter varför Arbetsmiljöverket tidigt tog fram anvisningar för hantering av asbesthaltiga material och vilka gränsvärden som kan tillåtas.

Glasbranschföreningen och Byggnads har tillsammans undersökt förekomsten av asbest i gammalt fönsterkitt. 45 fönsterkittsprover från hela landet har skickats på analys och det har visat sig att 7 av proverna innehåller asbest. Information om vad som gäller kring arbete där asbest kan förekomma finns i informationsbladet nedan.

Mer information om förekomsten av asbest i fönsterkitt kommer att tas fram. Vi kommer att hålla er löpande uppdaterade i frågan. 

För frågor och mer information kontakta arbetsmiljöansvarig Thomas Lundsten på tel 0770-93 90 61 alt. thomas.lundsten@maleriforetagen.se

Informationsblad gällande asbest i gammalt fönsterkitt (inloggning krävs)

Jouren för arbetsgivarfrågor

Har du ytterligare frågor kontakta vår jour för arbetsgivarfrågor.

0770-93 90 90

Mån - Fre 08.00 - 16.00
Du kan även skicka in din fråga via e-post 
jour@maleriforetagen.se

Gäller det entreprenadjuridik, ring vår växel 0770 93 90 00.

Thomas Lundsten
Rådgivare/Förhandlare

thomas.lundsten@maleriforetagen.se

0770-93 9061

Thomas Lundsten
Rådgivare/Förhandlare

thomas.lundsten@maleriforetagen.se

0770-93 9061