Debatt och opinion

Måleriföretagen i Sverige driver opinion och tar ställning i frågor som påverkar måleribranschen och våra medlemsföretag. Genom vårt arbete vill vi förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för hela måleribranschen.

Våra prioriterade frågor är åtgärder som bidrar till en sund byggbransch - med justa konkurrensvillkor och utan oseriösa aktörer.    

Vi arbetar också aktivt med opinion tillsammans med våra medlemmar för att skapa intresse för, och kunskap kring, måleriyrket och vår bransch. Tillsammans vill vi höja statusen på vår bransch.

 

Debattartiklar

Återställ rot-avdraget
Publicerad i Skånska Dagbladet, 2018 -01-16

När rege­ringenför två år se­dan för­sämrade ROT-av­draget, från 50 till 30 pro­cent av ar­bets­kost­naden, minskade mar­gi­nalerna för alla som vill re­no­vera el­ler bygga om. Sänk­ningen gjordes trots att ROT-av­draget upp­nådde sitt syf­te – att mot­verka svart­jobb. Det skriver Björn Hellman, Måleriföretagen, och Catharina Elmsäter-Svärd, Sveriges Byggindustrier.
Läs hela artikeln här


Bygg- och måleriföretagen: Svartjobben ökade efter rot-begränsningen
Publicerad i Dagens Industri, 2017-12-22

Nu har det gått två år sedan regeringen försämrade rot-avdraget. I dag ser vi effekterna – svartjobben ökar. Det är bekymmersamt för hela samhällsbygget och en majoritet av väljarna kräver en återställning, -+.
Läs hela artikeln här


Både ackord och ökad rättvisa
Publicerad i Arbetet, 2016-10-28

Måleriföretagen är helt eniga om att ackordslöner ska finnas kvar. Däremot anser vi att det vore mer rättvist att de företag som använder ackordmätningar ska betala för dem, skriver Stefan Olsson förhandlingsordförande på Måleriföretagen.
Läs hela artikeln här


Målarna strejkar för att spräcka märket
Publicerad i Dagens Samhälle, 2016-04-08 

Svenska Målareförbundet är det fackförbund som sett till antal medlemmar näst oftast varslar om stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Årets avtalsrörelse är tyvärr inget undantag. Konflikten är nu ett faktum. Detta är inget annat än ett grovt missbruk av konfliktvapnet. Det skriver Måleriföretagens vd Björn Hellman och Lars-Erik Jonsson, vd på Alviks Måleri.
Läs artikeln
här


Värna jobben – stärk den svenska konkurrenskraften
Publicerad i tidningen Arbetet 2016-03-07

6Fs avtalskrav är orimliga. De spräcker industrins märke, de bortser från
internationell konkurrens, de hämmar bostadsbyggandet och de ökar skillnaden mellan mans- och kvinnodominerade sektorer. Skulle kraven bli verklighet är det ett hårt slag mot svenska byggjobb, skriver måleriföretagens vd, Björn Hellman tillsammans med fem vd:ar i byggsektorns arbetsgivarorganisationer.
Läs artikeln här


 

 

 

 

 

 

 

 

Måleriföretagen om ROT-avdraget

Debatt

Fakta om ROT-avdraget