Debatt och opinion

Måleriföretagen i Sverige driver opinion och tar ställning i frågor som påverkar måleribranschen och våra medlemsföretag. Genom vårt arbete vill vi förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för hela måleribranschen.

Våra prioriterade frågor är åtgärder som bidrar till en sund byggbransch - med justa konkurrensvillkor och utan oseriösa aktörer.    

Vi arbetar också aktivt med opinion tillsammans med våra medlemmar för att skapa intresse för, och kunskap kring, måleriyrket och vår bransch. Tillsammans vill vi höja statusen på vår bransch.

 

Aktuella debattartiklar

"Dags att slå hål på tre myter om ROT-avdraget!"
Publicerad i Svenska Dagbladet, 2018-04-15

Alla har något att vinna på rotavdraget - de människor som kan få hjälp med renoveringar till en lägre kostnad, företagen och deras medarbetare som får jobba i en sund bransch, samt samhället i stort i form av ökade skatteintäkter. Det skriver Björn Hellman, vd för Måleriföretagen i Sverige.
Läs hela artikeln här

 

"Vi har inte råd att missa den kompetens som finns!"Publicerad i Byggindustrin, 2018-04-11

Nyligen presenterade regeringen nya mål för att öka mångfalden i byggbranschen. 25 procent av de som nyanställs i bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030. Detta är utmärkt och välkommet. Det behövs fler kvinnor i alla byggyrken, skriver Jonas Lindberg, Måleriföretagen.
Läs artikeln här


Återställ rot-avdraget
Publicerad i bland andra Skånska Dagbladet, 2018-01-16

När rege­ringenför två år se­dan för­sämrade ROT-av­draget, från 50 till 30 pro­cent av ar­bets­kost­naden, minskade mar­gi­nalerna för alla som vill re­no­vera el­ler bygga om. Sänk­ningen gjordes trots att ROT-av­draget upp­nådde sitt syf­te – att mot­verka svart­jobb. Det skriver Björn Hellman, Måleriföretagen, och Catharina Elmsäter-Svärd, Sveriges Byggindustrier.
Läs hela artikeln här


Bygg- och måleriföretagen: Svartjobben ökade efter rot-begränsningen
Publicerad i Dagens Industri, 2017-12-22

Nu har det gått två år sedan regeringen försämrade rot-avdraget. I dag ser vi effekterna – svartjobben ökar. Det är bekymmersamt för hela samhällsbygget och en majoritet av väljarna kräver en återställning. Det skriver Björn Hellman, Måleriföretagen, och Catharina Elmsäter-Svärd, Sveriges Byggindustrier.
Läs hela artikeln här


 

 

 

 

 

 

 

 

Måleriföretagen om ROT-avdraget

Debatt

Fakta om ROT-avdraget