Debatt och opinion

Måleriföretagen i Sverige driver opinion och tar ställning i frågor som påverkar måleribranschen och våra medlemsföretag. Genom vårt arbete vill vi förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för hela måleribranschen.

Våra prioriterade frågor är åtgärder som bidrar till en sund byggbransch - med justa konkurrensvillkor och utan oseriösa aktörer.    

Vi arbetar också aktivt med opinion tillsammans med våra medlemmar för att skapa intresse för, och kunskap kring, måleriyrket och vår bransch. Tillsammans vill vi höja statusen på vår bransch. 

 

Aktuell debatt

Både ackord och ökad rättvisa
Publicerad i tidningen Arbetet, 2016-10-28

Måleriföretagen är helt eniga om att ackordslöner ska finnas kvar. Däremot anser vi att det vore mer rättvist att de företag som använder ackordmätningar ska betala för dem, skriver Stefan Olsson förhandlingsordförande på Måleriföretagen.

Läs debattartikeln i sin helhet här

Målarna strejkar för att spräcka märket
Publicerad i Dagens Samhälle, 2016-04-08 


Svenska Målareförbundet är det fackförbund som sett till antal medlemmar näst oftast varslar om stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Årets avtalsrörelse är tyvärr inget undantag. Konflikten är nu ett faktum. Detta är inget annat än ett grovt missbruk av konfliktvapnet. Det skriver Måleriföretagens vd Björn Hellman och Lars-Erik Jonsson, vd på Alviks Måleri.

Läs debattartikeln i sin helhet

Värna jobben – stärk den svenska konkurrenskraften
Publicerad i tidningen Arbetet 2016-03-07


6Fs avtalskrav är orimliga. De spräcker industrins märke, de bortser från internationell konkurrens, de hämmar bostadsbyggandet och de ökar skillnaden mellan mans- och kvinnodominerade sektorer. Skulle kraven bli verklighet är det ett hårt slag mot svenska byggjobb, skriver Måleriföretagens vd, Björn Hellman tillsammans med fem vd:ar i byggsektorns arbetsgivarorganisationer.

Läs debattartikeln i sin helhet här >>

 

 

Sänkt ROT-avdrag - en stimulans för svartjobb

ROT-avdraget har en betydande roll för måleribranschen och Måleriföretagens medlemsföretag -  inte enbart för att skapa fler jobb, avdraget har en avgörande betydelse för att hålla marknaden vit.Innan ROT-avdraget infördes var privatmarknaden näst intill obefintlig och våra medlemsföretag konkurrerades ut helt av oseriösa aktörer. Arbeten mot konsument utgjorde då cirka två procent av alla uppdrag hos våra medlemmar. Idag är motsvarande siffra drygt 30 procent. Bland våra medlemsföretag har 63 procent rekryterat fler medarbetare sedan ROT-avdraget infördes och efterfrågan på vita målerijobb ökat kraftigt.    

Måleriföretagen är kritiska mot regeringens sänkning av ROT-avdraget från 50 procent till 30 procent. Måleriföretagen har utfört undersökningar som visar att hälften av alla svenskar skulle kunna tänka sig att betala svart om det inte fanns möjligheter till ROT-avdrag och kostnaden alltså blev dubbelt så hög. Samma undersökning visar att fyra av fem som planerar en renovering skulle avtså helt eller delvis om kostnaderna blev dubbelt så höga. Att vita renoveringar från årskiftet blev 40 procent dyrare får liknande konsekvenser. Fyra av tio kan tänka sig att köpa tjänster svart och fem av tio väljer att göra arbetet själv istället för att anlita professionella hantverksföretag.    

Med regeringens sänkning riskerar vi att den svarta sektorn åter igen får fäste bland de svenska hushållen och att svartjobben på sikt kommer att underminera privatmarknaden. För våra medlemmar innebär detta att många redan har fått minska personalstyrkan, andra riskerar att slås ut helt. Det är en mycket viktig signal till den regering som skulle åstadkomma Europas lägsta arbetslöshet. 

 

 

Måleriföretagen om ROT-avdraget

Debatt

Fakta om ROT-avdraget