Debattarkiv

Här hittar du våra debattartiklar samlade.

Både ackord och ökad rättvisa

Publicerad i tidningen Arbetet, 2016-10-28

Måleriföretagen är helt eniga om att ackordslöner ska finnas kvar. Däremot anser vi att det vore mer rättvist att de företag som använder ackordmätningar ska betala för dem, skriver Stefan Olsson förhandlingsordförande på Måleriföretagen.

Läs debattartikeln i sin helhet här

Målarna strejkar för att spräcka märket

Publicerad i Dagens Samhälle, 2016-04-08 

Svenska Målareförbundet är det fackförbund som sett till antal medlemmar näst oftast varslar om stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Årets avtalsrörelse är tyvärr inget undantag. Konflikten är nu ett faktum. Detta är inget annat än ett grovt missbruk av konfliktvapnet.

Läs debattartikeln i sin helhet

 


Värna jobben – stärk den svenska konkurrenskraften

Publicerad i tidningen Arbetet, 2016-03-07

6Fs avtalskrav är orimliga. De spräcker industrins märke, de bortser från internationell konkurrens, de hämmar bostadsbyggandet och de ökar skillnaden mellan mans- och kvinnodominerade sektorer. Skulle kraven bli verklighet är det ett hårt slag mot svenska byggjobb, skriver Måleriföretagens vd, Björn Hellman tillsammans med fem vd:ar i byggsektorns arbetsgivarorganisationer.

Läs debattartikeln i sin helhet här >>

 

Bryt ut ROT ur budgeten - rädda jobben

Publicerad i Svenska Dagbladet, 2015-10-15

Att bara se på när ROT-avdraget avvecklas är inte försvarbart, sett till reformens många fördelar. Alliansens partier bör agera och se till att bryta ut ROT ur budgeten så att den planerade sänkningen inte blir av. Det skriver Måleriföretagens vd Björn Hellman och företrädare för andra ROT-branscher.

Läs artikeln i sin helhet  

 

Riskera inte jobben – bevara rot-avdraget

Publicerad i Hallandsposten, 2015-05-29

Inför Socialdemokraternas kongress i helgen uppmanar företrädare för byggbranschen att rot-avdraget lämnas orört.

Läs artikeln i sin helhet

 

Förslaget om ROT bygger på Stockholmsmyter     

Publicerad i Borås tidning, 2015-05-02        

Vilken verklighet lever regeringen i och vad vet man om vardagen utanför Stockholm, undrar skribenterna.

 

Ett sänkt rotavdrag ger oseriösa aktörer nytt fäste på marknaden

Publicerad i Sydsvenskan, 2015-04-16

Regeringens försämring av rotavdraget riskerar att slå hårt mot seriösa företag i byggbranschen. Inte minst gäller det måleriföretag. Vår medlem Tommy Andersson som driver Tommy Andersson Måleri AB i Svedela har skrivit följande debattinlägg i Sydsvenskan.

Läs artikeln i sin helhet >>

 

Svart på vitt om ROT-avdraget

Publicerad i Dalarnas tidning, 2014-02-03

Fyra av tio svenskar säger öppet att de kan tänka sig att betala svart för hantverkstjänster om ROT-avdraget försvinner. Det visar en undersökning gjord av Demoskop på uppdrag av Målaremästarna.

Därför måste ROT permanentas. ROT är inte en konjunkturåtgärd utan ett sätt att skapa en vit ekonomi.

Läs artikeln i sin helhet >>


S
änkt ROT blir smörjmedel i den svarta ekonomin

Publicerad i Byggvärlden, 2014-01-23 

En statlig utredning föreslog nyligen att taket för ROT- och RUT-avdragen ska sänkas från 50 000 kronor till 34 000 kronor. Sänkningen görs för att finansiera en slopad kommunal fastighetsavgift för hyresrätter.

Alla åtgärder som syftar till att öka bostadsbyggandet är bra men när det sker genom att minska avdragen för ROT och RUT blir det helt fel.

Läs artikeln i sin helhet >>