Ett sänkt rotavdrag ger oseriösa ­aktörer nytt fäste på marknaden

Publicerad i Sydsvenskan, 16 april 2015

Regeringens försämring av rotavdraget riskerar att slå hårt mot seriösa företag i byggbranschen. Inte minst gäller det måleriföretag.

Jag driver själv en målarfirma med fyra anställda. Vi anlitas i ganska stor utsträckning av privatpersoner. Tack vare rotavdraget har jag under senare år kunnat nyanställa, men framtiden känns plötsligt ovissare. För att det ska gå runt krävs att alla i företaget har god beläggning.

Som medlem i branschorganisationen Måleriföretagen i Sverige (tidigare Målaremästarna) har jag fått fram en del fakta. Innan rot infördes svarade endast 2 procent av medlemsföretagen för uppdrag hos privatkunder. Idag är motsvarande siffra drygt 20 procent. Måleriföretagen uppskattar att rotavdraget har skapat cirka 2 000 nya jobb i måleribranschen.

I mina kontakter med kunderna har jag själv märkt hur attityden förändrats. När rotavdraget slog igenom var det nästan ingen som längre frågade om de kunde få arbetet utfört utan kvitto. I princip konkurrerade vi ut svartjobbarna i min bransch. Så varför ändra på något som bevisligen är bra för samhällsekonomin?

Försämringen av rotavdraget riskerar på nytt att oseriösa aktörer får fäste på marknaden. En relativt ny Demoskopundersökning visar att varannan svensk kan tänka sig att köpa tjänster svart om kostnaden för vita tjänster ökar avsevärt. Måleri är dessutom den byggtjänst där svartarbete riskerar att öka mest.

Ett sänkt rotavdrag är ett stort hot mot mindre måleriföretag. Dessa riskerar att behöva säga upp anställda eller till och med att slås ut helt. I en ledare i Dagens Industri (26/3) citeras bland andra Folkpartiets skattepolitiske talesperson: ”Ett dråpslag mot framväxten av nya jobb i Sverige”, säger han om det försämrade rotavdraget.   

Som småföretagare får man emellanåt höra att man är en hjälte, när politiker talar. Det är i de små- och medelstora företagen som de nya jobben i Sverige ska skapas, heter det. Så varför då vingklippa oss?

Tommy Andersson,Svedala