Sänkt ROT blir smörjmedel i den svarta ekonomin

Sänkt rot blir smörjmedel i den svarta ekonomin

Publicerad i Byggvärlden, 23 januari 2014

En statlig utredning föreslog nyligen att taket för ROT- och RUT-avdragen ska sänkas från 50 000 kronor till 34 000 kronor. Sänkningen görs för att finansiera en slopad kommunal fastighetsavgift för hyresrätter. 

Alla åtgärder som syftar till att öka bostadsbyggandet är bra men när det sker genom att minska avdragen för ROT och RUT blir det helt fel. 

Det är uppenbart att ROT-avdraget betyder oerhört mycket för seriösa aktörer inom hela byggsektorn och för målerinäringen har ROT skapat en ny marknad. Innan ROT-avdraget infördes utgjorde privatmarknaden ungefär två procent av våra medlemsföretags omsättning. Idag är motsvarande siffra drygt 20 procent. 

Men ROT har också inneburit att attityden till svartarbete har förändrats. Något som är bra för hela skattemoralen. Flera undersökningar visar att sedan ROT infördes tycker allt fler att svartarbete är oacceptabelt. Men en undersökning bland allmänheten som Målaremästarna gjorde förra året visade också tydligt att prisbilden spelar in när det gäller skattemoralen. Det är inte ok att handla svart eftersom det finns möjlighet att göra ROT-avdrag. Men om avdraget försvinner eller försämras är det uppenbart att benägenheten att anlita professionella hantverkare skulle minska. Tyvärr bekräftar undersökningen att måleri är den tjänst som allra flest skulle kunna tänka sig att betala svart för om ROT-avdraget försvinner. 

Nu föreslår ju visserligen inte den nya utredningen att ROT helt ska tas bort. På den föreslagna sänkningen av avdragstaket skulle staten tjäna ca 1,8 miljarder kr. Under 2012 uppgick ROT totalt till 14,5 miljarder och sett i den jämförelsen kan ju den föreslagna besparingen verka mindre dramatisk. Det tycker i alla fall utredaren som inte tror att sänkningen kommer få några stora konsekvenser för ROT-användarna eftersom det bara är cirka 10 procent av dem som gör avdrag över 34 000 kronor. 

Men denna matematik leder till fel slutsatser. För det första motsvarar 10 procent av ROT-användarna så många som nästan 100 000 personer, för det andra så kommer efterfrågan på de lite mer omfattande ROT-tjänsterna att minska vilket drabbar företagen inom byggsektorn och för det tredje så kommer vi att få se att ett antal privatkunder faller tillbaka i gamla mönster och börjar köpa svarta tjänster igen. Och allt detta för att göra en sänkning av skatterna för hyreshusen som är så liten att alla är överens om att den i praktiken inte kommer leda till det önskade, fler nya hyresrätter. I det här fallet kan man alltså verkligen tala om att skadan är större än nyttan. 

Erfarenheten säger oss istället att besparingen på 1,8 miljarder bara kommer att bli ett nytt smörjmedel i den svarta ekonomin. Är det klokt?

Björn Hellman VD Målaremästarna