Förslaget att försämra Rot bygger på Stockholmsmyter

Vilken verklighet lever regeringen i och vad vet man om vardagen utanför Stockholm, undrar skribenterna.

Regeringens förslag att sänka Rot-avdraget från 50 procent till 30 procent bygger på rena myter och okunskap om hur Rot-avdraget används och vilka konsekvenserna blir om förslaget genomförs. Regeringens företrädare vill ge bilden av att Rot-avdraget huvudsakligen utnyttjas av välbeställda ägare av villor och bostadsrätter som oupphörligen bygger nya altaner och renoverar sina kök och badrum. Dessutom hävdar regeringen att en försämring av Rot-avdraget inte kommer att leda till mer svartjobb. Det finns skäl att ställa frågan, vilken verklighet lever regeringen i och vad vet man om vardagen utanför Stockholm?

Måleriföretagen i Sverige har låtit Demoskop genomföra en undersökning bland allmänheten för att ta reda på hur fakta ser ut. Åtta av tio tycker det är bra att Rot-avdraget finns, medan endast en av tio tycker det är dåligt. Populärast är Rot-avdraget bland medelinkomsttagarna (79 %), men det är nästan lika populärt bland låginkomsttagarna (67 procent) och bland höginkomsttagarna (75 procent). När det gäller regeringens förslag att reducera avdragsmöjligheten anser sex av tio att det är ett dåligt förslag och bara två av tio att det är bra.

Rot-avdraget betyder mycket för hela byggsektorn men kanske allra mest för företag inom måleribranschen där Rot har skapat en ny marknad, vita arbeten till privatpersoner. Innan avdraget infördes utgjorde privatmarknaden ungefär två procent av omsättningen för Måleriföretagens medlemmar. Idag är motsvarande siffra drygt 20 procent. Erfarenheterna är också entydiga, 95 procent av medlemsföretagen anser att Rot-avdraget har minskat antalet svarta jobb.

Låt oss ta ett exempel från vår egen region. Henrikssons Måleri i Borås har idag tre anställda som arbetar enbart mot privatkunder och 35 procent av företagets omsättning utgörs av Rot-arbeten. Det handlar om allt från att måla om fasader till att tapetsera några rum eller måla ett kök. Före införandet av Rot var motsvarande siffra lägre än fem procent.

Risken för att svartjobben nu kommer att öka visas också tydligt i undersökningen från Demoskop. Fyra av tio personer säger att de kan tänka sig att köpa svarta målartjänster om Rot-avdraget förändras i enlighet med regeringens förslag. Större efterfrågan på företagare som vill utföra svartjobb är alltså en uppenbar konsekvens men inte den enda. Sju av tio uppger att de helt eller delvis skulle avstå från planerade renoveringar om regeringens förslag blir verklighet. Detta leder direkt till betydligt färre arbetstillfällen i vår bransch när det lägre avdraget börja gälla från 2016. Under resten av 2015 är situationen den omvända, i år riskerar vår bransch att bli överhettad eftersom många kunder kommer att tidigarelägga sina beställningar för att utnyttja det nuvarande högre avdraget.

Rot-avdraget har gjort det möjligt för vanligt folk att köpa hantverkstjänster vitt. Detta har regeringen inte förstått. Förslaget att minska Rot-avdraget bygger på myter som verkar frodas i Stockholm. Det är dags för regeringen att skaffa sig fakta från verkligheten.

Patrik Andersson

prdförande Måleriföretagen region Väst och delägare P. Chr. Rusch & Son i Göteborg

Kristian Henriksson

styrelseledamot Måleriföretagen i Sverige och vd Henrikssons Måleri i Borås