Svart på vitt om rot-avdrag

 Publicerad i Dalarnas tidning, 2014-02-03 

Fyra av tio svenskar säger öppet att de kan tänka sig att betala svart för hantverkstjänster om rotavdraget försvinner. Det visar en undersökning gjord av Demoskop på uppdrag av Målaremästarna. 

Därför måste rot permanentas. Rot är inte en konjunkturåtgärd utan ett sätt att skapa en vit ekonomi. 

I socialdemokraternas skuggbudget halveras rut. Rot beskrivs som en konjunkturåtgärd, om än etablerad. I detta ligger en fara. I samma stund som man säger att rot är en konjunkturåtgärd säger man också att den dagen konjunkturen tar ordentlig fart bör rot avskaffas.  Självfallet ser även vår bransch fram mot en starkare konjunktur men om det sker till priset av att rot försvinner blir seriösa måleriföretag konjunkturuppgångens förlorare.   

Rotavdraget är nämligen inte av stor betydelse bara för att skapa jobb, avdraget har en avgörande betydelse för att hålla marknaden vit. 

Målaremästarna har ett stort antal medlemsföretag som innan rot infördes knappt hade några privatkunder alls men som idag har fått en ny marknad att verka inom. 

Miljönären Lindfeldts Måleri AB, som omfattar hela Dalarna och Karlstad/Kristinehamn, har ca 30 heltidsanställda som arbetar direkt mot privatpersoner, alltså människor som vill ha sitt hus, eller några rum, ommålade. Över 25 procent av omsättningen utgörs av rot-arbeten vilket innebär cirka 24 miljoner kronor. Före rot var motsvarande siffra cirka 2 procent. 

Är det verkligen någon som tror att privatkunders intresse för ommålning av sina bostäder har ökat så kraftigt? Eller är det helt enkelt så att svarta tjänster blivit vita? 

För oss är svaret självklart. Svarta tjänster har blivit vita, samtidigt som många fått råd att anlita proffs för att måla. Kvaliteten på arbetet ökar, samtidigt som det skapas arbetstillfällen. Det kan dock snabbt ändras. 

Sju av tio svenskar tror att köp av professionella hantverkstjänster skulle minska om Rot försvann. Fyra av tio erkänner att de skulle köpa tjänster svart om kostnaden var dubbelt så hög. 

· Nio av tio av Målaremästarnas medlemmar tror att deras verksamhet skulle påverkas negativt. 

Säljare och köpare av dessa tjänster är alltså helt överens om att ett avskaffat rotavdrag skulle minska intresset för vita måleritjänster kraftigt. Vem tycker det är en bra idé att göra vita tjänster svarta? 

Rot ifrågasätts med jämna mellanrum, t.ex. att avdraget enbart skulle gälla för de mest välbärgade. Ibland handlar det istället om fusk med bidraget. Vår lösning på det senare är att fortsatt verka för att stoppa fusket och försvåra för oseriösa aktörer att missbruka avdraget . Rapporteringen om fler överklaganden av Skatteverkets beslut i rotärenden är därför i grunden något positivt. Det visar att Skatteverkets hårdare granskningar fungerar. Vi välkomnar också Finansdepartementets förslag om skärpta rotregler för att stävja fusket. 

Under 2012 använde ca 970 000 svenskar rotavdrag. De flesta drog av mindre summor – 41 procent av avdragen är under 5 000 kronor och 70 procent av de som utnyttjade rotavdraget tjänade under 31 250 kronor per månad. 

Rot är alltså inte ett rikemansavdrag. Rot gör att många fler kan förbättra sina bostäder. Rot skapar arbetstillfällen. Vita sådana. Det finns helt enkelt inte ett enda hållbart skäl att inte permanenta rot. 

Demoskops undersökning visar att den tjänst som de allra flesta kan tänka sig att köpa svart är måleritjänsten. Därför är frågan extra viktig för oss. Vi vill inte tillbaka till den tid när svartjobben underminerade privatmarknaden. 

Fredrik Hagström
ordförande Målaremästarna Mitt

Andreas Söderqvist
ledamot Målaremästarna Mitt och delägare Miljönären Lindfeldts Måleri AB med huvudkontor i Borlänge