Rolf Bladh
Senior advisor förhandling/arbetsrätt och chef rådgivarenheten

rolf.bladh@maleriforetagen.se

010-48 49 565