Rolf Bladh
Senior advisor förhandling/arbetsrätt

rolf.bladh@maleriforetagen.se

010 48 49 565