Debattarkiv

"Återställ ROT-avdraget och höj beloppet!"

Publicerad i Nya Wermlands-Tidning, september 2020

ROT-avdraget är en välkänd reform som kan stumulera svensk ekonomi, skriver Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen tillsammans med andra organisationer inom bygg- och installationssektorn på debattplats i Nya Wermlands-Tidning. 

Läs hela artikeln här.


"Återställ ROT-avdraget - en effektiv lösning!"

Publicerad på Altinget.se, maj 2020

För att undvika en allt för djup och långvarig recession måste regeringen ta tillvara de verktyg som finns. Återställ rotavdraget till 50 procent nu. Det skriver Måleriföretagen tillsammans med flera organisationer inom bygg- och installationssektorn i en debattartikel på Altinget.se idag.

Läs hela artikeln här.

"Hjälp företagen och höj ROT-avdraget nu!"

Punblicerad i Upsala Nya Tidning, april 2020

Ett höjt ROT-avdrag kan snabbt bidra till att få igång företagens verksamhet och öka deras likviditet, något som leder till fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter. Det skriver Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i UNT.

Läs hela artikeln här.

"Kompetensbrist - en nationell och akut fråga!"

Publicerad i Dagens Samhälle, februari 2020

Kompetensbristen är akut inom många branscher idag, så även inom måleribranschen. Vi har flera förslag, bland annat borde regeringen agera och ge landsbygdskommuner finansiell ersättning så att måleriutbildning kan ske i kommunal regi. Det skriver Pontus Sjöstrand vd Måleriföretagen och Jonas Lindberg, utbildningsansvarig Måleriföretagen i Dagens Samhälle.

Läs hela artikeln här

"Återställ ROT-avdraget till 50 procent!"

Publicerad i Uppsala Nya Tidning, hösten 2019

I dag är RUT-avdraget 50 procent av arbetskostnaden medan ROT ligger på 30 procent.  Här borde politikerna satsa på att jämställa procentsatserna, det vore logiskt. ROT-avdraget har en stor samhällsekonomisk betydelse och handlar om mer än att människor ska ha större möjlighet att kunna köpa bra hantverkstjänster och renovera sina hem, skriver Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige.

Läs hela artikeln här

"Höj ROT-avdraget till 50 procent igen!"

Publicerad i Svenska Dagbladet, våren 2019

För att effektivt kunna motverka skattefusk och ekonomisk brottslighet, och för att kunna ge människor möjlighet att få schyssta jobb, måste vi gemensamt agera. Det är dags att återställa rotavdraget till 50 procent, skriver Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige.

Läs hela artikeln här

"Frågan som en kommande regering inte får missa!"

Publicerad i Byggindustrin, hösten 2018

Med bara några veckor kvar till valet tävlar valfrågorna om utrymme i medierna. Samtidigt är det hög tid att lyfta en av våra viktigaste utmaningar inom byggbranschen – den om ekonomisk brottslighet och svartarbete. För detta är en fråga som nästa regering behöver ta på allvar. Den är högst relevant eftersom den på olika sätt tränger in i och påverkar hela vårt samhälle, skriver Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige.

Läs hela artikeln här


"Fel att tvinga alla till högskolebehörighet!"

Publicerad i Svenska Dagbladet, 2018-05-07

Gör det enkelt för yrkeseleverna i gymnasiet. Låt grundläggande högskolebehörighet finnas med i yrkesprogrammen men den ska kunna väljas bort för de elever som har andra intressen. Det skriver Jonas Lindberg, utbildningsansvarig Måleriföretagen i Sverige, tillsammans med andra företrädare för yrkesföretagen i Svenska Dagbladet.

Läs hela artikeln här

"Dags att slå hål på tre myter om ROT-avdraget!" 

Publicerad i Svenska Dagbladet, 2018-04-15

Alla har något att vinna på rotavdraget - de människor som kan få hjälp med renoveringar till en lägre kostnad, företagen och deras medarbetare som får jobba i en sund bransch, samt samhället i stort i form av ökade skatteintäkter. Det skriver Björn Hellman, vd för Måleriföretagen i Sverige.
Läs hela artikeln här


"Vi har inte råd att missa den kompetens som finns!"

Publicerad i Byggindustrin, 2018-04-11

Nyligen presenterade regeringen nya mål för att öka mångfalden i byggbranschen. 25 procent av de som nyanställs i bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030. Detta är utmärkt och välkommet. Det behövs fler kvinnor i alla byggyrken, skriver Jonas Lindberg, Måleriföretagen.
Läs artikeln här

Återställ ROT-avdraget!

Publicerad i bland andra Skånska Dagbladet, 2018 -01-16

När regeringen för två år sedan försämrade ROT-avdraget, från 50 till 30 procent av arbetskostnaden, minskade marginalerna för alla som vill renovera eller bygga om. Sänkningen gjordes trots att ROT-avdraget uppnådde sitt syfte – att motverka svartjobb. Det skriver Björn Hellman, Måleriföretagen, och Catharina Elmsäter-Svärd, Sveriges Byggindustrier.
Läs hela artikeln här


Bygg- och måleriföretagen: Svartjobben ökade efter rot-begränsningen

Publicerad i Dagens Industri, 2017-12-22

Nu har det gått två år sedan regeringen försämrade rot-avdraget. I dag ser vi effekterna – svartjobben ökar. Det är bekymmersamt för hela samhällsbygget och en majoritet av väljarna kräver en återställning. Det skriver Björn Hellman, Måleriföretagen, och Catharina Elmsäter-Svärd, Sveriges Byggindustrier.

Läs hela artikeln här

 

Både ackord och ökad rättvisa

Publicerad i tidningen Arbetet, 2016-10-28

Måleriföretagen är helt eniga om att ackordslöner ska finnas kvar. Däremot anser vi att det vore mer rättvist att de företag som använder ackordmätningar ska betala för dem, skriver Stefan Olsson förhandlingsordförande på Måleriföretagen.

Läs debattartikeln i sin helhet här


Målarna strejkar för att spräcka märket

Publicerad i Dagens Samhälle, 2016-04-08 

Svenska Målareförbundet är det fackförbund som sett till antal medlemmar näst oftast varslar om stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Årets avtalsrörelse är tyvärr inget undantag. Konflikten är nu ett faktum. Detta är inget annat än ett grovt missbruk av konfliktvapnet.

Läs debattartikeln i sin helhet

 
Värna jobben – stärk den svenska konkurrenskraften

Publicerad i tidningen Arbetet, 2016-03-07

6Fs avtalskrav är orimliga. De spräcker industrins märke, de bortser från internationell konkurrens, de hämmar bostadsbyggandet och de ökar skillnaden mellan mans- och kvinnodominerade sektorer. Skulle kraven bli verklighet är det ett hårt slag mot svenska byggjobb, skriver Måleriföretagens vd, Björn Hellman tillsammans med fem vd:ar i byggsektorns arbetsgivarorganisationer.

Läs debattartikeln i sin helhet här >>


Bryt ut ROT ur budgeten - rädda jobben

Publicerad i Svenska Dagbladet, 2015-10-15

Att bara se på när ROT-avdraget avvecklas är inte försvarbart, sett till reformens många fördelar. Alliansens partier bör agera och se till att bryta ut ROT ur budgeten så att den planerade sänkningen inte blir av. Det skriver Måleriföretagens vd Björn Hellman och företrädare för andra ROT-branscher.

Läs artikeln i sin helhet  

 

Riskera inte jobben – bevara rot-avdraget

Publicerad i Hallandsposten, 2015-05-29

Inför Socialdemokraternas kongress i helgen uppmanar företrädare för byggbranschen att rot-avdraget lämnas orört.

Läs artikeln i sin helhet

 

Förslaget om ROT bygger på Stockholmsmyter     

Publicerad i Borås tidning, 2015-05-02        

Vilken verklighet lever regeringen i och vad vet man om vardagen utanför Stockholm, undrar skribenterna.

 

Ett sänkt rotavdrag ger oseriösa aktörer nytt fäste på marknaden

Publicerad i Sydsvenskan, 2015-04-16

Regeringens försämring av rotavdraget riskerar att slå hårt mot seriösa företag i byggbranschen. Inte minst gäller det måleriföretag. Vår medlem Tommy Andersson som driver Tommy Andersson Måleri AB i Svedela har skrivit följande debattinlägg i Sydsvenskan.

Läs artikeln i sin helhet >>

 

Svart på vitt om ROT-avdraget

Publicerad i Dalarnas tidning, 2014-02-03

Fyra av tio svenskar säger öppet att de kan tänka sig att betala svart för hantverkstjänster om ROT-avdraget försvinner. Det visar en undersökning gjord av Demoskop på uppdrag av Målaremästarna.

Därför måste ROT permanentas. ROT är inte en konjunkturåtgärd utan ett sätt att skapa en vit ekonomi.

Läs artikeln i sin helhet >>


S
änkt ROT blir smörjmedel i den svarta ekonomin

Publicerad i Byggvärlden, 2014-01-23 

En statlig utredning föreslog nyligen att taket för ROT- och RUT-avdragen ska sänkas från 50 000 kronor till 34 000 kronor. Sänkningen görs för att finansiera en slopad kommunal fastighetsavgift för hyresrätter.

Alla åtgärder som syftar till att öka bostadsbyggandet är bra men när det sker genom att minska avdragen för ROT och RUT blir det helt fel.

Läs artikeln i sin helhet >>