Kurs
Bättre Arbetsmiljö (BAM)
Arrangör
Måleriföretagen i Sverige och Målarna
Antal dagar
3 digitala utbildningsdagar samt 4 timmars hemarbete som genomförs på företaget inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hemuppgifterna ges under kursen och kommer även att redovisas under kurstillfället. Dator med kamera samt möjlighet till uppkoppling krävs. Samtliga dagar inklusive 4 timmars hemarbete krävs för att få kursintyg.
Förkunskaper
Dator med kamera samt möjlighet till uppkoppling krävs.
Kursavgift
5 500 kr + moms. Vid anmälan av minst 2 kursdeltagare erhålls 500 kr rabatt på resp. deltagares kursavgift
Ingår i kursavgiften

Kursmaterial, plattform Zoom med support, digitala utvärderingar och kursintyg för utskrift.

Innehåll, syfte och målsättning

En kurs för skyddsombud, arbetsledare/projektledare, företagsledare och arbetsmiljöansvariga. Skyddsombud ska så snart som möjligt efter de erhållit arbetsuppgiften genomgå grundutbildningen. Denna utbildning utgör grundutbildning för skyddsombud enligt arbetsmiljöavtalet.

Arbetsmiljölagstiftningen anger att arbetsgivaren ska säkerställa att de som har arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet skall har tillräcklig kompetens för att kunna utföra arbetsuppgifterna. För att åstadkomma den samverkan som är nödvändig är det också en fördel om representanter för arbetsgivaren deltar i kursen samtidigt som skyddsombuden.

Utbildarna varvar föreläsningar med att låta deltagarna arbeta i grupper med fall som beskriver olika arbetsmiljösituationer. Detta innebär att deltagarna arbetar mycket självständigt vilket kräver ett aktivt deltagande och engagemang.

Utbildningen har tagits fram av Måleriföretagen i Sverige och Målarna tillsammans med Prevent och speglar parternas syn vad som är grundläggande arbetsmiljökunskaper. 

Syfte

Att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen.

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren:

  • kunna samverka i arbetsmiljöfrågor
  • kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö
  • förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten
  • veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet

Kommande grundkurser (digital utbildning):

Hösten 2021. Digital utbildning via Zoom innehållande tre utbildningstillfällen: 7:e sep 9:e sep och 16:e sep.

Anmälan och frågor

Klicka på länkarna på höger sida till den kurs som ni önskar gå.

För att anmäla dig till ett kurstillfälle, klicka på det önskade kursdatumet under rubrik "Kurstillfällen" och fyll i anmälningsformuläret. Anmälan till kurs är bindande från och med sista anmälningsdag, vilket innebär att full kursavgift skall erläggas efter detta datum. Ersättare för anmäld person är alltid välkommen. Vid få anmälda deltagare förbehåller sig parterna rätten att ställa in kurstillfälle.

Om du har frågor om kursens innehåll och upplägg, kontakta Stephan Edwinsson på 010-48 49 564 eller Carola Nilsson på 010-48 49 561.

Om du har kursadminstrativa frågor eller önskar att lämna en intresseanmälan, kontakta Julia Olofsson på tel: 010-48 49 513 eller epost: info@maleriforetagen.se.

Kurstillfällen

Bättre arbetsmiljö grundutbildning (digital utbildning) 7:e sep, 9:e sep och 16:e sep. 2021-09-07

Sista anmälningsdag: 2021-08-20