Hjärt-lungräddning (HLR)

Bra Balans Företagshälsovård anordnar en kurs vars syfte är att ge kunskap i hjärt-lungräddning samt vikten av tidig defibrillering med en hjärtstartare vid ett plötsligt oväntat hjärtstopp.

Deltagarna ska ha kännedom om de olycksrisker som finns på arbetsplatsen och kunna utföra Första Hjälpen. Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

För mer information om kursen, kursdatum och kursanmälan kontakta info@brabalans.se, 08-661 62 00, www.brabalans.se.