Safe Construction Training

Byggföretagens webbaserade och kostnadsfria säkerhetsutbildning Safe Construction Training är hela branschens introduktionsutbildning inom arbetsmiljöområdet.

Från och med den 1 juli 2021 är ett godkänt resultat från utbildningen ett krav för alla som är verksamma vid arbetsplatser där Byggföretagens medlemmar är arbetsgivare eller ansvarar för samordning av arbetsmiljön. Ett godkänt testresultat är giltigt i fem år.

Utbildningens mål är att förstå de vanligaste riskerna inom bygg- och anläggningsbranschen och hur de kan förebyggas. Insikt i hur våra attityder och beteenden kan påverka säkerheten hos oss som individer och i grupp samt kunskap om de vanligaste reglerna inom hälsa och säkerhet. 

En utbildning för alla som arbetar i bygg- och anläggningsbranschen och behöver grundläggande säkerhetsutbildning. Byggföretagen erbjuder utbildningen på flertalet språk. 

Läs mer om utbildningen på Byggbranschens Utbildningscenters hemsida

Läs mer om utbildning på Byggföretagens hemsida