Måleriavtalet klart – här är resultatet av förhandlingarna med förbundet

Innan avtalsförhandlingarna med Målarna inleddes fanns några punkter som båda parter hade att förhålla sig till. Dessa är:

 • Märket (längden 29 månader och nivån 5,4%, satt av industrins parter)
 • Pensionsförändringarna (satt av LO och Svenskt Näringsliv)
  • Månadsvis och från 22 års åldern
  • Månadsvisa inbetalningar till Fora vilket kan komma att resultera i att fler kommer över gränsvärdet på 41 750 kr/mån vilket generar högre pension

 
Resultatet av förhandlingarna:

 • Arbetsfred
 • Arbetsgrupp månadslön
 • Förändringar avseende betald ledighet som gör att de som säger upp sig själva inte får rätt till sådan hos nästa arbetsgivare
 • Ändring av närståendekretsen i permissionsreglerna
 • Löneförändringarna
 • Höjning av slutlönen för de som går på rostskyddsavtalet
 • En del av löneutrymmet har använts till höjd reskostnadsersättning för de som använder egen bil till och från jobbet
 • En längre BAM-utbildning med ökat fokus på sexuella trakasserier.

Det Måleriföretagen bl.a. inte fick igenom var möjligheten att ge våra medlemsföretags medarbetare ett jämnt löneuttag under sommarsemestern.

Målarna har valt att säga upp Servicearbetaravtalet, vilket är djupt beklagligt. Måleriföretagen har under hela förhandlingsprocessen försökt förhindra att Servicearbetaravtalet sägs upp men detta var en av Målarnas tydligaste stridsfråga och vi lyckades inte hindra en uppsägning.

DE NYA LÖNERNA

De nya lönenivåerna gäller från och med den 1 december 2020.

Garantilöner

Rostskyddsmålare

Materialarbetare

Lärlingar

Jouren för arbetsrättsliga frågor

Du når jouren för arbetsrättsliga frågor på 010-484 95 90 eller jouren@maleriforetagen.se alla vardagar mellan 08.00-16.00.