Övergripande mål för kollektivavtalen

Kollektivavtalen, både Måleriavtalet och Tjänstemannaavtalet ska:

 • Skapa förutsättningar för alla våra medlemsföretag att – oavsett verksamhetsområde - vara konkurrenskraftiga, genom:
  • Vara moderna och lätta att förstå och använda
  • Exkludera innehåll som regleras i svensk lagstiftning och EU-direktiv
  • Skapa möjligheter till en god fysisk och psykisk arbetsmiljö
  • På sikt vara ett medarbetareavtal dvs. harmoni mellan Måleriavtalet och Tjänstemannaavtalet: Ett avtal
  • För Måleriavtalet gäller även följande:
   • Ge möjlighet till månadslön med individuell lönesättning (lön kopplat till kompetens)
   • Innehålla regler för flexibel förläggning av arbetstider
   • Att vi ska sträva mot avtal som innebär mindre detaljstyrning och där beslut som avser företagets verksamhet tas på företagsnivå

Kollektivavtalen ska skapa bästa möjliga förutsättningar för våra alla våra medlemsföretag att vara konkurrenskraftiga företag med bra villkor för de anställda. Kollektivavtalen ska vara förutsägbara och möjliggöra att företagens verksamhet kan drivas på ett effektivt, lönsamt och seriöst sätt. Detta skapar utveckling för både företagen och dess medarbetare. Kollektivavtalen måste därför hänga med i tiden och vara moderna och de måste vara lätta att förstå och använda för både företag och medarbetare.

Det arbetsgivarpolitiska arbetet är inriktat på att få ökad förståelse för måleriföretagens funktion på arbetsmarknaden och behov av kompetens hos fackförbund, politiker och allmänna opinionen.  Arbetsgivardelen leder och samordnar kollektivavtalsförhandlingar och arbetsrättslig rådgivning. Arbetsgivardelen samverkar med Svenskt näringsliv.

Rolf Bladh
Förhandlingschef

rolf.bladh@maleriforetagen.se

0770-93 9065