Regioner

Måleriföretagen är indelade i sju regioner. Varje regionförening har en egen styrelse som består av förtroendevalda företagare inom måleri. Företag som blir medlemmar i Måleriföretagen i Sverige blir också medlem i den regionförening i vilket företaget har sitt säte.

Varje regionförening driver sina egna projekt och arbetar aktivt för att utveckla måleribranschen på ett lokalt plan. Varje region har en ansvarig projektledare och en rådgivare som stödjer regionens verksamhet och dess enskilda medlemsföretag. Projektledaren ansvarar för branschfrågor samt löpande föreningsverksamhet och rådgivarna för frågor och ärenden kopplat till arbetsrättsliga frågor.

Läs mer under respektive region. I kalendariet kan du se vad som är på gång nära dig. Kontakta gärna vår projektledare om du vill veta mer.

Tina Engelin
Region- och medlemsansvarig

Skicka e-post

010-484 95 33