Kongress/Stämma

Kongressen är Måleriföretagens högsta beslutande organ och äger rum vartannat år. Föreningsstämman äger rum de år som inte kongressen hålls. På kongressen och stämman behandlas bland annat medlemsavgifter samt motioner som inkommit från medlemmarna. Eventuella stadgeändringar behandlas enbart av kongressen. Kongressen utser också de fria ledamöterna till Sverigestyrelsen.