15
MAR

Medlemsmöte Kristianstad

kl 10:00

Medlemsmöte som avslutas med gemensam lunch, Kvarnen