Debatt och opinion

Måleriföretagen i Sverige driver opinion och tar ställning i frågor som påverkar måleribranschen och våra medlemsföretag. Genom vårt arbete vill vi förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för hela måleribranschen.

Våra prioriterade frågor är åtgärder som bidrar till en sund byggbransch - med justa konkurrensvillkor och utan oseriösa aktörer.    

Vi arbetar också aktivt med opinion tillsammans med våra medlemmar för att skapa intresse för, och kunskap kring, måleriyrket och vår bransch. Tillsammans vill vi höja statusen på vår bransch.

 

Aktuella debattartiklar hittar du här


 

 

 

 

 

 

 

 

Måleriföretagen om ROT-avdraget

Debatt

Fakta om ROT-avdraget