Att utbilda sig och jobba som målare

Foto: Johan Lygrell

Det vanligaste sättet är att gå det treåriga Bygg- och Anläggningsprogrammet på gymnasiet med inriktning på måleri de två sista åren. Måleriutbildningen varvar utbildning i skolan med praktik ute på ett måleriföretag. Efter utbildningen kan du söka en betald lärlingsplats på ett måleriföretag, till exempel på det som du praktiserade på. Efter ungefär två år som lärling är du färdigutbildad målare.

Om du är över gymnasieåldern eller inte kan eller vill gå på gymnasiet, har du möjlighet att bli målare genom att direkt ansöka om lärlingsanställning, du måste dock ha fyllt 19 år. Du kan också söka dig till en vuxenutbildning.

Du söker till ett måleriföretag där du kan arbeta som lärling efter avslutad måleriutbildning på gymnasiet.

Ett annat alternativ är att börja arbeta som servicearbetare på ett måleriföretag. Anställningen ställer inga krav på att du har gått måleriutbildningen på gymnasiet. Möjligheten finns att senare göra en validering och att bli traditionell lärling, s.k. lärling i individuell utbildning. Då har du möjlighet att tillgodoräkna dig erfarenheten som servicearbetare.

Måleribranschen har ett gesällprov som görs i slutet av lärlingstiden. När provet är godkänt får du ett gesällbrev. Gesällprovet fungerar som ett examensprov och när du är godkänd får du ditt gesällbrev och ditt yrkesbevis. Dessa är viktiga att ha och är ett bra tillskott i din meritförteckning när du söker arbete. Gesällbrevet ger dig större chans till ett bra jobb både i Sverige och utomlands.

Måleriföretaget letar upp en tvårummare som du får helrenovera själv. Mer information om hur gesällprovet går till hittar du på www.malare.nu.

Du kan bli våtrumsspecialist, fönsterspecialist eller dekorationsmålare och arbeta som projektledare, arbetsledare, kalkylator eller starta eget.

Om du har arbetat som målare finns även goda möjligheter att vidareutbilda dig till inredningsarkitekt eller designer. Som målare vet du vad du kan leverera med färg rent tekniskt, samtidigt som du har fått en känsla för vilka färger som passar ihop.

Den viktigaste egenskapen du bör ha som målare är att kunna umgås med olika typer av människor. Som målare träffar du mycket folk, från kunder till fastighetsförvaltare och andra hantverkare på arbetsplatsen. Ofta kommer du in i någon annans privata hem. Då gäller det att försöka sätta sig in i kundens situation och känslor.

Ska du lyckas som målare är det bra om du är praktisk och kan ta eget ansvar. Du bör också vara intresserad av färgsättning för att kunna hjälpa kunden att välja färg och tapeter.

Nej, en god grundkondition är en fördel, men främst gäller det att vara uthållig och planera sitt arbete. Det svåraste och mest krävande momentet är att slipa, spackla eller att måla ovanför huvudet, men det finns mycket hjälpmedel för att underlätta för målaren idag. Man måste jobba smart helt enkelt. Mycket arbete görs också för att göra förpackningar och verktyg så lätta och ergonomiska som möjligt.

Nej, det är fler killar som arbetar som målare, men utvecklingen är positiv och fler tjejer blir målare för varje år som går. Ungefär en tredjedel av eleverna på den gymnasiala måleriutbildningen är tjejer, vilket tyder på antalet kommer att fortsätta öka på sikt. En fjärdedel av alla lärlingar i måleribranschen är i dag tjejer. Ungefär en femtedel av alla utlärda målare under 30 år är tjejer. Det är faktiskt en internationell trend att allt fler tjejer söker sig till måleribranschen. I Danmark är exempelvis 35 procent av målarna tjejer.

Ja, det går att komma in på gymnasiets måleriutbildning även om du är dyslektiker. Du kan även arbeta som målare med dyslexi.

Sverige var först i världen med vattenspädbara färger, vilket innebär att bäraren av pigmentet är vatten istället för lösningsmedel. Redan 1985 började man använda vattenspädbara färger. Det är bra både för arbetsmiljön och för miljön i stort. Många andra länder har även slutat använda lösningsbaserade färger.

Om du inte är utbildad målare kan du söka anställning som servicearbetare. Genom att arbeta som servicearbetare får du god inblick i branschen och hur det är att vara målare. En servicearbetare gör liknande jobb som målaren, men arbetet kräver inte målarens djupare och bredare kompetens. Måleriföretagets inriktning avgör vad du som servicearbetare kommer att jobba mest med.

Det finns även möjlighet att på sikt göra en validering och att bli lärling i individuell utbildning efter en tid som servicearbetare. Då finns det möjlighet att tillgodoräkna erfarenheten som servicearbetare.

Genomsnittslönen för en färdigutbildad målare är cirka 32 000 kronor i månaden. Men du får lön redan under lärlingsperioden. Om du har gått måleri på gymnasiet är ingångslönen cirka 19 000 kronor.

Målare får arbeta både i nybyggda hus och med att underhålla äldre fastigheter. Arbetet handlar om att behandla ytor så att de får lång livslängd och är estetiskt tilltalande. Det gör du t ex genom att spackla, måla och tapetsera. Yrket är omväxlande och du får möjlighet att jobba nära inredare, arkitekter, ingenjörer, konservatorer och kulturarbetare. Måleriyrket innebär olika arbetsmiljöer, kontakt med människor, frihet, ansvar och utvecklingsmöjligheter. På sommaren arbetar du ofta utomhus och på vintern blir det mer inomhusarbete. Mer information om hur det är att arbeta som målare hittar du på www.malare.nu.

Som färdigutbildad målare med gesällbrev har du goda möjligheter att jobba utomlands. Svensk måleriutbildning har ett mycket gott rykte och du kan söka arbete inom nästan hela Europa. Till skillnad från många andra yrken behöver du inte kunna landets språk för att få jobb.