Allmän Färgutbildning - ALFU

Kursen Allmän Färgutbildning, ALFU riktar sig till dig som vill veta mer om färgmaterial, dess innehåll och egenskaper.

Deltagarna får en grundlig insikt i vad som är betydelsefullt för att uppnå önskade ytbeläggningsegenskaper och man behöver inga förkunskaper avseende kemi.
Kursen ger dessutom information om hur onödiga reklamationer kan undvikas genom att förstå olika färgtypers uppbyggnad. 

Utbildningen belyser även hur olika underlag påverkar förbehandlingen, appliceringen och torkningen av färg. 

Arrangör

KTF utbildning 

För mer information om kursen och kursdatum kontakta KTF utbildning:
ktfutbildning@ktf.se.