Arbetsledarutbildning för våtrumsmålning

Måleribranschens våtrumskontroll (MVK) anordnar en arbetsledarutbildning för våtrumsmålning. Utbildningen är ett av kraven för att erhålla en MVK-auktorisation.

Kursens mål är att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper om de i branschen förekommande standardavtalen och kontraktsformulären. Kursens tyngdpunkt läggs på praktisk hantering av vanligt förekommande anbuds- och kontraktshandlingar.

Utbildningen riktar sig till personer i ledande befattning i måleriföretag. 

Information om kurser och kursanmälan finns på www.vatrumsmalning.se.