Behörig våtrumsmålare

Måleribranschens våtrumskontroll (MVK) har tagit fram ett regelverk för våtrumsmålning. Reglerna innebär att entreprenörer/måleriföretag som utför godkänd våtrumsmålning ska vara MVK-auktoriserade och att målare som utför det praktiska arbetet ska vara behöriga, d.v.s inneha det så kallade ”körkortet” för våtrumsmålning.

Företagets anställda som arbetar med våtrumsmålning ska ha genomgått utbildning i våtrumsmålning, enligt MVK:s utbildningsprogram, med godkänt resultat.

Utbildningen anordnas av de företag som levererar våtrumsfärg. Godkänd utbildning ska kunna styrkas med ett personligt utbildningsbevis (körkort), detta gäller även inhyrd personal. Körkortet är endast giltigt vid arbete i ett MVK-auktoriserat företag. Giltighetstiden för körkortet är 10 år från utfärdandedatum. 

Information om kurser och kursanmälan finns på www.vatrumsmalning.se.