Sprutmålning grundkurs

Kursen riktar sig till alla som vill lära sig grunderna i sprutmålning och sprutspackling. Kursen drivs av Anti-Corrosion Sverige AB

En måleriteknisk utbildning med fokus på sprutmålning och sprutspackling.
Kursledarens teorigenomgångar och förevisningar varvas med praktiska övningar där kursdeltagarna bland annat får prova på olika sprututrustningar, avhjälpa enklare fel vid driftstörning, appliceringstekniker, välja munstycke till rätt arbete samt rengöring och allmän skötsel av utrustning. 

För information om kursen, kursdatum och anmälan kontakta:
Anders Von Kraemer 
070-591 29 09
www.anti-corrosion.com.