Ledarskap, juridik och upphandling

Måleriföretagen anordnar kurser för att utveckla företagsledare och tjänstemän i våra medlemsföretag, exempelvis via projektledarutbildning och utbildningar i entreprenadjuridik. Vissa leverantörer erbjuder rabatter till Måleriföretagens medlemmar.

» Entreprenadjuridik – grundkurs för entreprenörer inom måleribranschen

» Entreprenadjuridik 1, grundutbildning

» Referensytor måleri